• Kaeve- ja planeerimistööd 2,7t miniekskavaatoriga. Kopad: planeerimiskopp 110cm; kaevekopp 60cm ja kaablikopp 30cm. Masin on kerge ja hea manööverdamisvõimega, mis võimaldab teostada töid ka kitsastes oludes (koduõu jms) .
  • Veoteenus 3,5t ja 15t kandevõimega veoautoga.
  • Kalluriteenus, liiva, killustiku, mulla jmt müük.
  • Teostame individuaalelamute fassaaditöid: soojustamine, värskendamine.
  • Vundamendi soojustamis- ja krohvimistööd.
  • Sissesõiduteede ja truupide ehitus.
  • Väikeobjektide lammutustööd.
  • Okste purustamine oksapurustiga.

Mõned tehtud tööd